Kaebuste lahendamise kord

Pretensioone, kaebusi ja ettepanekuid teenuse osutaja ja teenuste osutamise kohta saab esitada:

MedAid OÜ tegevusaadressil Tartu mnt 3 (Tervisekabinet), Elva 61503

E-posti aadressil: info@medaid.ee

Kaebusi menetleb MedAid OÜ juhatus

Kaebusi on võimalik esitada:

Piirkondliku haigekassasse: Tartu haigekassa Põllu 1a ,Tartu, 50303, telefon 7447430

Terviseametile:Lõuna talitus Põllu 1a, Tartu 50303, telefon 7447401

Maavanema kontaktandmed Tartu maavalitsus riia 15, Tartu 51010, telefon 7305200

 

MedAid OÜ vastab kaebustele kas kirja või e-posti teel esimesel võimalusel, kuid mitte kiiremini kui 21 päeva peale kaebuse laekumist.