Ravijärjekorda registreerumine

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Vähihaigete toetusravi ja koduõendusteenust osutatakse ravijärjekorra alusel.

Ravijärjekorda registeerimiseks on vajalik pere- või eriarsti saatekiri.

Registeerida ravijärjekorda saatekirja olemasolul telefonil 53449908, e-posti aadressil info@medaid.ee või aadressil Tartu mnt.3 (1.korrusel) Tervisekabinet.

Ravijärjekorda registeerimisel on patsiendil vajalik esitada järgmised andmed:

Eesnimi, perekonnanimi ja isikukood

Tervishoiuteenuse osutamise näidustus

Patsiendi kontaktandmed

Suunava arsti kontaktandmed

Registeerimisel märgitakse ära ravijärjekorda registeerimise kuupäev

Eeldatav teenuse osutamise aeg.

Ravikärjekorras olevaid patsiente teavitatakse teenuse osutamise ajast telefoni või muude sidevahendite abil.

Ravijärjekorra muutustest teavitatakse patsienti ühe tööpäeva jooksul, ning määratakse uus teenuse osutamise aeg.

Ravijärjekorra maksimaalne pikkus:

Vähihaigete kodune toetusravi 14päeva

Koduõendusteenuse korral 30 päeva