Teenused

Kõigile ravikindlustust omavatele patsientidele on koduõendusteenus tasuta. Vajalik on perearsti või raviarsti saatekiri.

Koduõendusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused:

 • õendustoimingute teostamine (sh õendustoimingutega seotud hooldustoimingud);
 • vähihaige sümptomaatiline ravi;
 • õendusalane nõustamine;
 • raviprotseduuride tegemine;
 • laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine.
 • õendusloo dokumenteerimine;

Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:

 • elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
 • naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;
 • suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);
 • pneumoonia profülaktika;
 • asendiravi;
 • dehüdratatsiooni ennetamine;
 • füsioteraapia elementide rakendamine;
 • esmaabi andmine ja elustamine;
 • kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
 • epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
 • klistiiri tegemine;
 • stoomide hooldus;
 • haavaravi koos sidumisega;
 • aspireerimine;
 • trahheostoomi hooldus;
 • perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
 • nasogastraalsondi paigaldamine;
 • parenteraalne ja enteraalne toitmine;
 • jahutavad ja soojendavad protseduurid;
 • inhalatsioonide teostamine;
 • veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
 • keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine

Vähihaige sümptomaatiline ravi:

 • sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
 • valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
 • arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
 • surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:

 • meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
 • nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);
 • pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
 • toitumisalane nõustamine;
 • nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:

 • haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
 • hapnikravi;
 • ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
 • toitelahuste manustamine;
 • valuravi teostamine;
 • peritoneaaldialüüsi tegemine.

Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

Õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused:

 • õendusanamneesi kogumine;
 • patsiendi tervise seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
 • õendusplaani koostamine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendusplaani muutmine;
 • patsiendi turvalisuse hindamine;
 • õendustegevuse dokumenteerimine;
 • õendustegevuse hindamine;
 • õendusepikriisi koostamine.

Koduõe visiit ravikindlustust mitteomavale patsiendile 10,00 eurot (Elva linna piires ja 15 km raadiuses), kaugematele patsientidele lisandub teenusele kohalesõidu tasu 0,20 eurot/km.