Teenused

Kõigile ravikindlustust omavatele patsientidele on koduõendusteenus tasuta. Vajalik on perearsti või raviarsti saatekiri.

Koduõendusteenuse hulka kuuluvad allpool nimetatud tervist säilitavad ja haigusi ennetavad tegevused:

  • õendustoimingute teostamine (sh õendustoimingutega seotud hooldustoimingud);
  • vähihaige sümptomaatiline ravi;
  • õendusalane nõustamine;
  • raviprotseduuride tegemine;
  • laboratoorsete uuringute jaoks materjali võtmine ja laboriuuringute tegemine.
  • õendusloo dokumenteerimine;

Koduõendusteenuse osutamisel sooritatavad õendustoimingud on:

  • elutähtsate näitajate jälgimine, mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees);
  • naha seisundi hindamine ja lamatiste ravi ja profülaktika;
  • suu ja silmade hooldus (seotud õendustoimingutega);
  • pneumoonia profülaktika;
  • asendiravi;
  • dehüdratatsiooni ennetamine;
  • füsioteraapia elementide rakendamine;
  • esmaabi andmine ja elustamine;
  • kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus;
  • epitsüstostoomi hooldus, vahetus;
  • klistiiri tegemine;
  • stoomide hooldus;
  • haavaravi koos sidumisega;
  • aspireerimine;
  • trahheostoomi hooldus;
  • perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine;
  • nasogastraalsondi paigaldamine;
  • parenteraalne ja enteraalne toitmine;
  • jahutavad ja soojendavad protseduurid;
  • inhalatsioonide teostamine;
  • veresuhkru mõõtmine glükomeetriga;
  • keskkonna hindamine ja vajadusel ümberkorraldamine

Vähihaige sümptomaatiline ravi:

  • sureva patsiendi vaevuste leevendamine, seisundi jälgimine ja hindamine;
  • valuravi hindamine ja õendusabivõtete kasutamine valude leevendamiseks;
  • arsti poolt määratud sümptomaatilise ravi (sh valuravi) rakendamine;
  • surija ja tema lähedaste psühhoemotsionaalne toetamine.

Õendusalase nõustamise käigus sooritatavad tegevused on:

  • meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine;
  • nõustamine tervise säilitamiseks ja taastamiseks (sh turvalisuse tagamiseks);
  • pereliikmete juhendamine ja õpetamine;
  • toitumisalane nõustamine;
  • nõustamine toimetuleku ja õendustegevustega haakuvate hooldustoimingute osas.

Arsti otsuse alusel võib koduõendusteenuse osutamisel teha iseseisvalt järgmiseid raviprotseduure:

  • haavaõmbluste eemaldamine haavalt;
  • hapnikravi;
  • ravimite manustamine i/m; i/v; s/c per/os; per/rectum;
  • toitelahuste manustamine;
  • valuravi teostamine;
  • peritoneaaldialüüsi tegemine.

Arsti otsuse alusel võib iseseisvalt võtta uuringumaterjale laboratoorseteks uuringuteks.

Õendusloo dokumenteerimisega seotud tegevused:

  • õendusanamneesi kogumine;
  • patsiendi tervise seisundi hindamine elamistoimingute kaupa;
  • õendusplaani koostamine, õendusabi vajaduste määratlemine ning patsiendi tervise seisundi muutumisel õendusplaani muutmine;
  • patsiendi turvalisuse hindamine;
  • õendustegevuse dokumenteerimine;
  • õendustegevuse hindamine;
  • õendusepikriisi koostamine.

Koduõe visiit ravikindlustust mitteomavale patsiendile 10,00 eurot (Elva linna piires ja 15 km raadiuses), kaugematele patsientidele lisandub teenusele kohalesõidu tasu 0,20 eurot/km.