Patsiendile

MedAid OÜ pakub koduõendusteenust Tartumaal (Elva linnas ja Laeva, Tähtvere, Puhja, Rannu, Konguta, Ülenurme, Nõo, Kambja ja Rõngu valdades).

Koduõendusteenusele suunab patsiendi perearst või eriarst. Teenust osutatakse saatekirja alusel. Kõigile ravikindlustust omavatele patsientidele on koduõendusteenus tasuta.
Koduõendusteenust, osutatakse patsiendi kodus.
Koduõendusteenus on mõeldud :

  • krooniliste haigustega patsiendile haiguse ägenemise perioodil
  • puudega patsientidele
  • vähihaigetele koduse toetusravi osutamiseks;
  • haavaravi vajavad patsiendid
  • patsiendi lähedastele, kes vajavad õendusnõustamist

Patsienti aidatakse kodustest tingimustes. Koduõendusteenus aitab ennetada haiglaravi ja võimaldab patsiendil pääseda varem koju, kus võib ravi jätkuda koduõe abiga.